पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी महाविद्यालयातील उपलब्ध सुविधा

 

अभ्यासक्रमाचे नाव

मंजूर विद्यार्थी संख्या

मंजूर शिक्षक पदसंख्या

कार्यरत शिक्षकांची संख्या व नाव

वर्ग / खोल्या

महाविद्यालयाची बलस्थाने    

 राज्यशास्त्र

 (अनुदानित)

६०+६०

०४

 प्रा.डॉ.एम.बी. कुलकर्णी 

 प्रा.आर.एस. सोनवलकर

 प्रा.बी.के. भाबरदोडे

 प्रा.डॉ.एस.बी बरुरे        

१२ वर्ग,

स्वतंत्र पदव्युत्तर ग्रंथालय,

आय.सी.टी. हॉल, इ.बी.सी. व भारत सरकार शिष्यवृत्ती     

स्वामी रामानंद तीर्थ महाविद्यालय या वर्षी ४६ वर्ष पूर्ण करीत आहे. राष्ट्रीय,सामाजिक बांधिलकी जोपासणारे महाविद्यालय म्हणून सर्वत्र ओळख, भव्य इमारत, प्रशस्त ग्रंथालय, विविध विभाग  

 हिंदी

६०+६०

०२

 प्रा.डॉ.जी.आय.राठोड

 प्रा.डॉ.आर.एस.बडे     

 समाजशास्त्र

६०+६०

०२

 प्रा.आर.एस. सोनटक्के

 इतिहास

६०+६०

०२

 प्रा.एम.पी. देशपांडे

 अर्थशास्त्र

६०+६०

०२

 प्रा.डॉ.एन.व्ही.होद्लुरकर

 एम.कॉम.(वाणिज्य)

६०+६०

०२

 प्रा.डॉ.के.पी.डोंगरगावकर  

 प्रा.एम.जे.राठी

 प्रा.डी.एस.वडजे  

 

Find Us On Facebook